Sekbid Penalaran

Sekbid Penalaran :

  1. DYAN MEI                              (181810101011)
  2. FAIZAL RIFKY FAHREZA     (181810101071)
  3. LUTFIAH                                (181810101042)
  4. QONITA ILMI AWALIN         (181810101091)

Program Kerja :

  1. Program Kerja Olimpiade Matematika
  2. Program Kerja Pelatihan Komputasi
  3. Program Kerja Seminar Nasional
  4. Program Kerja LKTI