Departemen Penalaran :

  1. Siti Aisyah                                                  (191810101017)
  2. Irfaniahlocyta Salsabila                             (191810101105)
  3. Pancawati Sukma Wahyu Kumalasari       (191810101107)
  4. Siti Virna Rohmatul Izza                             (191810101091)

Program Kerja :

  1. Program Kerja Olimpiade Matematika
  2. Program Kerja Pelatihan Komputasi
  3. Program Kerja Seminar Nasional
  4. Program Kerja LKTI